Azken berriak | Elkarrizketak | Eztabaida |
 
"; $Erantzun = mysql_db_query($DBName, $Eskaera, $Link); while ($Emaitz = mysql_fetch_array($Erantzun)){ if ($Emaitz[zenbat]!=0){ if ($Emaitz['battes']!=''){ echo "

$Emaitz[battes]    "; } $battes=$Emaitz['battes']; if ($Emaitz['bites']!=''){ echo "$Emaitz[bites]   "; } $bites=$Emaitz['bites']; if ($Emaitz['hirutes']!=''){ echo "$Emaitz[hirutes]   "; } $hirutes=$Emaitz['hirutes']; if ($Emaitz['lautes']!=''){ echo "$Emaitz[lautes]   "; } $lautes=$Emaitz['lautes']; if ($Emaitz['bosttes']!=''){ echo "$Emaitz[bosttes]   "; } $bosttes=$Emaitz['bosttes']; $dbbat=$Emaitz['bat']; $dbbi=$Emaitz['bi']; $dbhiru=$Emaitz['hiru']; $dblau=$Emaitz['lau']; $dbbost=$Emaitz['bost']; $dbguztira=$Emaitz['guztira']; echo ""; echo ""; echo "

"; echo ""; echo "

"; echo ""; echo "

Jasotako botoak: $dbguztira

"; echo " "; } } ?> "; echo ""; echo ""; echo ""; } if ($bites!=''){ echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } if ($hirutes!=''){ echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } if ($lautes!=''){ echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } if ($bosttes!=''){ echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } } ?>
$battes
 
% $pbat
$bites
 
% $pbi
$hirutes
 
$phiru - $dbhiru
$lautes
 
$plau - $dblau
$bosttes
 
$pbost - $dbbost

Gaiari buruzko zure iritzia azaldu nahi badiguzu:

Izena:    e-maila:

 

Gai honi buruz jasotako iritziak

"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; echo "
  $Emaitza2[nork]$Emaitza2[noiz]  
$Emaitza2[mezua]
"; } mysql_close( $Link); ?>

 

 
 
© berria.info - 2003