\\2"; $aldatuk="\\2"; $aldatui="\\2"; $aldatum="\\2"; $aldatul="\\2"; $aldatumarra="
\\2
"; $funtes = eregi_replace($patroia,$aldatu,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroik,$aldatuk,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiai,$aldatui,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiam,$aldatum,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroial,$aldatul,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiamarra,$aldatumarra,$funtes); $funtes = str_replace("@- ", "• ", $funtes); return $funtes; } //Datu basera konektatzeko datuak definitzen ditugu $Host = "localhost"; $User = "mybestela"; $Password = "aletse"; $DBName = "bestelakoak"; $Taularenizena = "txirrindularitzaweb"; $Link = mysql_connect ($Host, $User, $Password); $gaurkodata=date("Y-m-d"); //$gaurkodata="2004-07-03"; $eguna=$gaurkodata[8].$gaurkodata[9]; $eguna=$eguna-1+1; $etapakoa="SELECT * FROM $Taularenizena WHERE irabazlea!='' AND froga='Tourra04' ORDER BY data ASC"; //echo $etapakoa; $ik_etapakoa=mysql_db_query($DBName,$etapakoa,$Link); while ($er_etapakoa=mysql_fetch_array($ik_etapakoa)){ $irabazlea=$er_etapakoa[irabazlea]; $etapa=$er_etapakoa[etapa]; $nagusia=$er_etapakoa[nagusia]; $data=$er_etapakoa[data]; $id=$er_etapakoa[id]; } //$etapa=nl2br($etapa); //$nagusia=nl2br($nagusia); $ibilbidea="SELECT * FROM $Taularenizena WHERE data='$gaurkodata' AND froga='Tourra04' ORDER BY id DESC"; //echo $ibilbidea; $ik_ibilbidea=mysql_db_query($DBName,$ibilbidea,$Link); while ($er_ibilbidea=mysql_fetch_array($ik_ibilbidea)){ $mendateak=$er_ibilbidea[mendateak]; $gaurkoetapa=$er_ibilbidea[zenbakia]; $ibilbi=$er_ibilbidea[ibilbidea]; $kilometroak=$er_ibilbidea[kilometroak]; } if ($gaurkoetapa==0){ $gaurkoetapa="Aitzin"; } //Datu basean sartuko gara eta goian definitutako datuak sartuko ditugu $AHost = "localhost"; $AUser = "myerreferentzia"; $APassword = "iztne"; $ADBName = "erreferentzia"; $ATaularenizena = "argazkiak"; $ALink = mysql_connect ($AHost, $AUser, $APassword); $Albistea="SELECT * FROM testuak WHERE mota='berria' AND idd=31 ORDER BY datates DESC, id DESC LIMIT 5"; $Albistea_ikus=mysql_db_query($ADBName, $Albistea, $ALink); $usabiaga="SELECT * FROM testuak WHERE mota='usabiaga' AND idd=31 ORDER BY datates DESC, id DESC LIMIT 1"; $ik_usabiaga=mysql_db_query($ADBName, $usabiaga, $ALink); $egana="SELECT * FROM testuak WHERE mota='astarloza' AND idd=31 ORDER BY datates DESC, id DESC LIMIT 1"; $ik_egana=mysql_db_query($ADBName, $egana, $ALink); $elkarrizketa="SELECT * FROM testuak WHERE mota='elkarrizketa' AND idd=31 ORDER BY datates DESC, id DESC LIMIT 1"; $ik_elkarrizketa=mysql_db_query($ADBName, $elkarrizketa, $ALink); //Hemen eskuineko argazkirako //Bildumako argazkiak aterako ditugu $Argazkiak="SELECT * FROM $ATaularenizena WHERE idd=30 ORDER BY id DESC LIMIT 4"; $Argazkiak_ikus=mysql_db_query($ADBName, $Argazkiak, $ALink); $argazkiak_zenbat=mysql_num_rows($Argazkiak_ikus); //Bildumako argazkien randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma=rand(1,$argazkiak_zenbat); //Aleatorioki argazki bat erakutsiko dugu $i=0; while ($Argazkiak_erakus=mysql_fetch_array($Argazkiak_ikus)){ $i++; if ($i==$randoma){ $argazid=$Argazkiak_erakus[id]; $argazidd=$Argazkiak_erakus[idd]; } } //Jarraia datu basean sartuko gera $EHost = "localhost"; $EUser = "ksarasol"; $EPassword = "davant"; $EDBName = "edjarraia"; $ETaularenizena = "inkestak"; $ELink = mysql_connect ($EHost, $EUser, $EPassword); $gaur=date("Y-m-d"); //Bestejarraitu datu basean gaurko data sortua dagoen begiratuko dugu $Datasor="SELECT * FROM bestejarraitu WHERE data='$gaur' AND zer='Tourra04'"; $ErDatasor=mysql_db_query($EDBName,$Datasor,$ELink); $KontaData=0; while ($IkDatasor=mysql_fetch_array($ErDatasor)){ $KontaData++; } if ($KontaData==0){ $Datasor1="INSERT INTO bestejarraitu values ('0','Tourra04','$gaur',0,0)"; $EgDatasor1=mysql_db_query($EDBName,$Datasor1,$ELink); //echo "Sortu du"; } //Puntu honetara nor iristen den kalkulatzeko lehendabizi hasi-ko balorea aterako dugu $Hasi="SELECT * FROM bestejarraitu WHERE data='$gaur' AND zer='Tourra04'"; $ErHasi=mysql_db_query($EDBName,$Hasi,$ELink); while ($IkHasi=mysql_fetch_array($ErHasi)){ $hazkenhasi=$IkHasi[hasi]; $hazkenid=$IkHasi[id]; } $hazkenhasi++; //Eta hemen aktualizatu egingo dugu balorea $UpHasi="UPDATE bestejarraitu SET hasi=$hazkenhasi WHERE id=$hazkenid"; $ErUpHasi=mysql_db_query($EDBName,$UpHasi,$ELink); //BUKATU DUGU KONTATZEN ?> Berria.eus - Frantziako Tourra
"; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; $etapa=TestuFormateatua ($etapa); echo " "; echo " "; echo " "; echo "
Albisteak | Sailkapenak | Parte Hartzaileak | Pokerra | Palmaresa | Ibilbidea | Irudietan | Eztabaida | Lehiaketa |
"; echo " "; echo " "; echo ""; echo "
"; echo "
Etapak:|"; while ($er_esanetapa=mysql_fetch_array($ik_esanetapa)){ echo ""; if ($er_esanetapa[zenbakia]!=0){ echo " $er_esanetapa[zenbakia] |"; }else{ echo " Aitzin |"; } } echo "
"; } ?>
    Uztailak - Etapa -
"; echo " "; echo" "; echo" "; echo" "; echo" "; echo"
$er_jarraian[titularra]

"; if ($er_jarraian[azpititularra]!=""){ echo "

$er_jarraian[azpititularra]

"; } echo "

$er_jarraian[sarrera]

"; $testuona=TestuFormateatua($er_jarraian['testua']); echo "

$testuona

"; } ?>
 
"; echo "
"; //Hemen hasten da eguneko berrien zerrenda echo ""; if ($bhasi<=1){ while($Albistea_erakus=mysql_fetch_array($Albistea_ikus)){ echo " "; echo " "; echo " "; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; echo ""; } } echo "
$Albistea_erakus[datates] 
"; if ($Albistea_erakus[aurretitularra]!=''){ echo "$Albistea_erakus[aurretitularra]
"; } echo "$Albistea_erakus[titularra]
$Albistea_erakus[azpititularra]
"; echo"
 
"; } ?>
"; echo "
IRABAZLEAETAPAOROKORRA
($data)($data)($data)

"; echo " $irabazlea

$etapa"; echo "

"; $nagusia=TestuFormateatua ($nagusia); echo " Sailkapen osoa

$nagusia"; echo "

"; echo " Sailkapen osoa

"; } ?>
"; } // // // // ?>

Xabier Usabiaga

$er_usabiaga[titularra]

"; } ?>

Mikel Astarloza

$er_egana[titularra]

"; } ?>
$er_elkarrizketa[aurretitularra]
"; echo "

$er_elkarrizketa[titularra]

"; } ?>
Ibilbide guztia etapaz-etapa, behar duzun informazio guztiarekin, perfilak, mendateak,e.a.
 
 
 
 
  Ibilbidea |. Etapa

"; echo "

Mendateak: $mendateak

"; } ?>
  Eztabaida |

"; echo "$Inkesikusi[mezua]
    "; echo "
"; if ($Inkesikusi['battes']!=''){ echo "$Inkesikusi[battes]     "; } $battes=$Emaitz['battes']; if ($Inkesikusi['bites']!=''){ echo "$Inkesikusi[bites]     "; } $bites=$Emaitz['bites']; if ($Inkesikusi['hirutes']!=''){ echo "$Inkesikusi[hirutes]     "; } $hirutes=$Emaitz['hirutes']; if ($Inkesikusi['lautes']!=''){ echo "$Inkesikusi[lautes]     "; } $lautes=$Emaitz['lautes']; if ($Inkesikusi['bosttes']!=''){ echo "$Inkesikusi[bosttes]     "; } $bosttes=$Emaitz['bosttes']; echo"

"; echo ""; echo""; echo "

Emaitzak eta iritziak ikusi
"; } ?>

  Lehiaketa |
Parte hartu lehiketan eta sari hauek irabazi ahal izango dituzu!!
ATXASPI HOTELA
ERLAXAZIO ASTEBURUA

Bi gau, gosaria barne eta bi saio relax gelan.

www.atxaspi.com

DECATHLON BIZIKLETA BAT
Decathlon etxeak emandako bizikleta bat

www.decathlon.es

ETXE ONDO
Bizikletan ibilitzeko 4 Ekipamendu oso

www.etxeondo.com

 
 
 
 
© Berria.info 2004