Sentimentu asko dauzkat nerekin orain kontatu biarrak, ez dakit nola zuzenduko'iran egin dituzten okerrak; pazientzitik ez naiz atera Jaungoikuari eskerrak, leku askotan jarri dituzte tristura eta negarrak: len amar lagun giñan etxian ta orain iru bakarrak.

Joxe Zapirain, 1937