Galde-erantzunak

2015-01-29 14:42:42
>
Hiztegi Batuan, hiru forma jaso dituzte:

pianista, piano-jotzaile, piano jotzaile

Dena dela, jole ere erabiltzen da, jakina. Honela ageri da Euskaltzaindiaren Hiztegian:

Jole iz. Jotzailea.

BERRIAn, marratxorik gabe idazten ditugu halako hitz elkartuak, baina egokiak dira marratxodunak ere:

piano jotzaile, piano jole nahiz piano-jotzaile, piano-jole
© Berria.eus - Euskal Editorea SM    •   Martin Ugalde kultur parkea, Andoain 20140
Telefonoa: 943-30 40 30  •   Faxa: 943-59 01 72  •  Posta elektronikoa: estiloliburua@berria.eus
webgunearen mapa