Bibliografia hautatua

ABC: Libro de estilo de Abc, 2. argit., Ariel, Bartzelona, 2001.

ALBERDI, Xabier; SARASOLA, Ibon: Euskal estilo libururantz. Gramatika, estiloa eta hiztegia, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Bilbo, 2001.

ALLEN, John: The BBC News Styleguide
http://www2.media.uoa.gr/lectures/linguistic_archives/academic_papers0506/notes/stylesheets_3.pdf

AVUI: Llibre d’estil, Empuries, Bartzelona, 1997.

BBC: Editorial Guidelines. The BBC’s Values and Standars. 
http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/

BBC: News style guide.
https://www.bbc.co.uk/academy/en/collections/news-style-guide# 

BENGOECHEA, Mercedes; CALERO VAQUERA, M. Luisa: Sexismo y redacción periodística, Gaztela eta Leongo Junta, 2003.

CASSANY, Daniel: La cocina de la escritura, Anagrama, Bartzelona, 1995.

CASSANY, Daniel: Tras las líneas, Anagrama, Bartzelona, 2006.

COMISSIÓ ASSESSORA DE LLENGUATGE ADMINISTRATIU: Abreviacions, Kataluniako Generalitateko Hizkuntza Politikako Zuzendaritza Nagusia, Bartzelona, 1997.

COMISSIÓ ASSESSORA DE LLENGUATGE ADMINISTRATIU: Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims, Kataluniako Generalitateko Hizkuntza Politikako Zuzendaritza Nagusia, Bartzelona, 1999.

DE FONTCUBERTA, Mar: La noticia. Pistas para percibir el mundo, Paidos, Bartzelona, 1993.

EFE: Libro de estilo urgente, Galaxia Gutenberg, Bartzelona, 2011.

EL 9 NOU: Manual de redacció i estil, Eumo, Vic, 1997.

EL PAÍS: Libro de estilo, 16. argit., Santillana, Madril, 2002.

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA: Llibre d’estil, Primera Plana, Bartzelona, 2002.

ESNAL, Pello: Testu-antolatzaileak. Erabilera estrategikoa, Euskaltzaindia, Bilbo, 2008. 
http://www.euskaltzaindia.net/dok/iker_jagon_tegiak/71105.pdf

ESNAL, Pello: Hitz-ordena. Erabilera estrategikoa, Euskaltzaindia, Bilbo, 2011. 
http://www.euskaltzaindia.net/dok/iker_jagon_tegiak/75532.pdf

ETXEBARRIA, Jose Ramon: Zientzia eta teknikako euskara arautzeko gomendioak, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Gasteiz, 2011.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dih/eu_5490/adjuntos/estilo_liburua/Zientzia_22_06.pdf

Euskaltzaindia. http://www.euskaltzaindia.net/

EUSKALTZAINDIA: Euskal deituren izendegia, Euskaltzaindia, 1998.

EUSKALTZAINDIA: Hiztegi batua, Euskaltzaindia, Bilbo, 2013.

FIGUERAS, Carolina: Pragmática de la puntuación, Octaedro-EUB, Bartzelona, 2001.

FRANCO, Guillermo. Cómo escribir para la web. Knight Center, Texas, 2008.
https://knightcenter.utexas.edu/Como_escribir_para_la_WEB.pdf

FUNDEU: Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales, Galaxia Gutenberg, Bartzelona, 2012.

GARZIA, Juan: Joskera lantegi, Herri Ardularitzaren Euskal Erakundea, Gasteiz, 1997.

GARZIA, Juan: Kalko okerrak, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Gasteiz, 2005.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/dih/es_5490/adjuntos/estilo_liburua/KALKOAK/AURKIBID.pdf

GARZIA, Juan: Puntuazioa egoki erabiltzeko gida: oinarriak, jarraibideak eta aholkuak, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Gasteiz, 2014.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/eu/contenidos/informacion/dih/eu_5490/adjuntos/estilo_liburua/PUNTUAZIOA.pdf

GARZIA, Juan: Esaldiaren antolaera. Funtzio informatiboak gako, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Bilbo, 2014.

GRIJELMO, Alex: El estilo del periodista, 10. argit., Taurus, Madril, 2003.

HAEE: Argiro idazteko proposamenak eta ariketak, Herri Ardularitzaren Euskal Erakundea, Gasteiz, 1997.

HAEE: Hizkera argiaren bidetik, Herri Ardularitzaren Euskal Erakundea, Gasteiz, 1994.

HAEE: IVAPeko estilo-liburua, Herri Ardularitzaren Euskal Erakundea, Gasteiz, 2005.

HAEE: Komunikazio elektronikoa. IVAPen gomendioak web-orriak idazteko, Herri Ardularitzaren Euskal Erakundea, Gasteiz, 2013.

Harluxet Hiztegi Entziklopedikoa. http://www1.euskadi.net/harluxet/

LA VANGUARDIA: Libro de redacción, La Vanguardia, Bartzelona, 2004.

LE MONDE: Le style du Monde, Le Monde, Paris, 2002.  

Lur Entziklopedia Laburra. http://www.donostia.org/euskara/entziklopedia.nsf

MARTINEZ ALBERTOS, Jose Luis: El zumbido del  moscardón. Periodismo, periódicos y textos periodísticos, Comunicación Social, Sevilla, 2006.

MARTINEZ DE SOUSA: Libro de estilo Vocento, Trea, Gijon, 2003.

MARTIN-LAGARDETTE, Jean-Luc: Guide d l’écriture journalistique, Syros, Paris, 1994.

MILLAN, Jose Antonio: Perdón imposible, RBA, Bartzelona, 2005.

NUÑEZ LADEVEZE, Luis: Introducción al periodismo escrito, Ariel, Bartzelona, 1995.

NUÑEZ LADEVEZE, Luis: Teoría y práctica de la construcción del texto, Ariel, Bartzelona, 1993.

PETRIRENA, Patxi: Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Gasteiz, 2011.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dih/eu_5490/adjuntos/estilo_liburua/MORFOSINTAXIA_PDFa.pdf

POMPEU FABRA UNIBERTSITATEA: Llibre d’estil, UPF, Bartzelona, 1996. 
http://www.upf.edu/leupf/

PUJOL, Josep M.; SOLÁ, Joan: Ortotipografia. Manual de l’editor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic, 3. argit., Columna, Bartzelona, 2000.

REDSHAW, Kerry: Web Writing, 2003. 
http://www.kerryr.net/webwriting/index.htm

SARASOLA, Ibon: Euskara batuaren ajeak, Alberdania, Irun, 1998.

SOLA, Joan: Llibre d’estil de l’Ajuntament de Barcelona, Bartzelonako Udala, Bartzelona, 1995.

THE GUARDIAN: The Guardian and Observer style guide
http://www.theguardian.com/guardian-observer-style-guide-a

ZENBAITEN ARTEAN: El sexe de la notícia. Reflexions sobre el gènere a la informació i recomanacions d’estil, Bartzelonako Diputazioa, Bartzelona, 1999.

ZENBAITEN ARTEAN: Redacción para periodistas: informar e interpretar. Ariel, Bartzelona, 2004.

ZUAZO, Koldo: Euskara batua: ezina ekinez egina, Elkar, Donostia, 2005.

ZUAZO, Koldo: Euskararen sendabelarrak, Alberdania, Irun, 2000.

ZUBIMENDI, Joxe Ramon: Ortotipografia, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Gasteiz, 2004.

ZUBIMENDI, Joxe Ramon; ESNAL, Pello: Idazkera-liburua, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Gasteiz, 1993.

© Berria.eus - Euskal Editorea SM    •   Martin Ugalde kultur parkea, Andoain 20140
Telefonoa: 943-30 40 30  •   Faxa: 943-59 01 72  •  Posta elektronikoa: [email protected]
webgunearen mapa