Gida sorta bat adingabeek Internet «egoki» erabil dezaten

  • 402 hitz

Eusko Jaurlaritzak ondu du bilduma, haur eta nerabeen ardura dutenei jarraibide batzuk eskaintzeko asmoz eta, adingabeek informazioaren eta komunikazioaren teknologiak «arduraz eta segurtasunez» erabil ditzaten.

Bilduma online eskuratu daiteke, www.euskadi.eus/familia webgunean.

Teknologia berriak ikasteko eta garatzeko «aukera» gisa ikustea da asmoa, eta adingabeek horiek modu «arduratsuan eta onuragarrian» erabiltzea. «Internet tresna indartsua da, eta ateak irekitzen dizkigu. Baina leku ilun bat ere bada, edo izan daiteke, batez ere gazteentzat», ohartarazi du Eusko Jaurlaritzako Nerea Melgosa Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak. Hori dela eta, erantsi du helduek badutela «betebeharra», adin txikikoen arduradun diren aldetik.

«Internet tresna indartsua da, eta ateak irekitzen dizkigu. Baina leku ilun bat ere bada, edo izan daiteke, batez ere gazteentzat».

Nerea Melgosa (Eusko Jaurlaritza)

Bilduma egin duten adituek nabarmendu dute «ahalik eta gida praktikoena» egiten saiatu direla, eta prebentziorako jarraibiderik eta informaziorik osatuenak bildu dituztela horretarako. «Adingabeen segurtasuna bermatzekocloseSegurtatzeko.
eta Internetekin duten harremana bide seguruagoa izateko jarraibideak eta informazioa jaso dugu», azaldu du Igor Bilbao EDE fundazioko adituak eta argitalpenaren egileak.

Adin tarteen arabera sailkatu dituzte gidak: 0-3 urte, 4-6 urte, 7-9 urte, 10-12 urte, 13-15 urte eta 16-18 urte. Bilduma online eskuratu daiteke, www.euskadi.eus/familia webgunean.

Adin tarteen arabera sailkatu dituzte gidak: 0-3 urte, 4-6 urte, 7-9 urte, 10-12 urte, 13-15 urte eta 16-18 urte.

Adin tarte bakoitzean familiek izan ditzaketen zalantzen inguruko galderak eta irizpidecloseZerbait epaitzeko araua.
ak bildu dituzte gida bakoitzean. Hiru galdera nagusi egin dituzte: «Nolakoak dira adin horretan? Nola lagun diezaiekegu garatzen? Eta nola eragiten diete teknologia berriek?».

Azken galdera horretan, adin tarte bakoitzari lotutako arriskuak eta horiei aurre egiteko tresnak jaso dituzte: besteak beste, pantailen erabilerari buruzko irizpideak; gurasoen kontrola eta eduki desegokien kudeaketacloseAntolaketa, zuzenketa.
; sakelako lehen telefonoaren erabilera; pornografiaren kontsumoa; Interneteko apustuak; teknologia berrien bitartez sortutako genero indarkeria eta online erosketak.

Sakelakoa, «heldutasunaren» arabera

Gida bakoitzak edukiaren laburpena, informazio interesgarria eta familian ikasi eta jolasteko baliabideak biltzen ditu. Esaterako, 10 eta 12 urte bitarteko epeari dagokion gidan, jarraibideak jaso dituzte eskuko telefonoaren erabilerari dagokionez. Aditu gehienek diote ez dela gomendagarria 14 urtetik beherakoek eskuko telefonoa izatea, baina askoz lehenago erabiltzen hasten direla azaldu du Bilbaok, 10-11 urterekin. Haren ustez, adinari bainoago, umearen «heldutasunari» erreparatu behar zaio pauso hori emateko orduan, eta horren araberako tresnak eman, era «seguruan» erabil dezan.

Aditu gehienek diote ez dela gomendagarria 14 urtetik beherakoek eskuko telefonoa izatea, baina askoz lehenago erabiltzen hasten dira.

Pornografiaren kontsumoaz ere oharra egin dute; izan ere, nerabeak gero eta gazteago hasten dira kontsumitzen: batez beste, 10 urterekin hasten dira, eta gehienak mutil heterosexualak dira. Nerea Landajo adituak azpimarratu du familietan eta hezkuntza komunitatean «kezkaz» ikusten dutela arazo hori, eta uste du ezinbestekoa dela aurrez hezkuntza sexuala lantzea.