2020. urtea ere, elkarrekin

Irakurleen konpromisoa ezinbestekoa da euskarazko kazetaritza independente eta kalitatezkoa egiten segitzeko.

BERRIA irakurtzen baduzu,
edozein dela euskarria

«Gaur egun, hedabideetan biltzen da bizitzaren joan-etorriaren parte inportante bat: plaza publikoaren eremuari dagokion errepresentazioa horietan gauzatzen da, eta horietan sortzen eta birsortzen iruditeria kolektiboa ere. Eginkizun horretan jarraitzeko, BERRIAlagunak
ezinbestekoak zarete».

Martxelo Otamendi

BERRIAko zuzendaria

  • BERRIA proiektua sostengatzeko konpromiso ekonomikoa hartzea.
  • Irakurle gisa zerbitzu berezietarako sarbidea izatea.
  • Zozketa, gonbidapen eta deskontu esklusiboak eskuratzea.
  • BERRIA komunitatean ahots berezia izatea.

Aukera ezazu:

Bezero arreta

Edozein zalantza argitzeko, jar zaitez gurekin harremanetan

943-30 43 45 (astelehenetik ostiralera: 08:30-16:00)

laguna@berria.eus

Txat bidez (astelehenetik ostiralera: 08:30-16:00)