2021ean ere zure itsasargi informatiboa izan nahi dugu

Irakurleen konpromisoa ezinbestekoa da euskarazko kazetaritza independente eta kalitatezkoa egiten segitzeko.

BERRIA irakurtzen baduzu,
edozein dela euskarria

«Gaur egun, hedabideetan biltzen da bizitzaren joan-etorriaren parte inportante bat: plaza publikoaren eremuari dagokion errepresentazioa horietan gauzatzen da, eta horietan sortzen eta birsortzen iruditeria kolektiboa ere. Eginkizun horretan jarraitzeko, BERRIAlagunak
ezinbestekoak zarete».

Martxelo Otamendi

BERRIAko zuzendaria

  • BERRIA proiektua sostengatzeko konpromiso ekonomikoa hartzea.
  • Irakurle gisa zerbitzu berezietarako sarbidea izatea.
  • Zozketa, gonbidapen eta deskontu esklusiboak eskuratzea.
  • BERRIA komunitatean ahots berezia izatea.

Aukera ezazu:

Bezero arreta

Edozein zalantza argitzeko, jar zaitez gurekin harremanetan

943-30 43 45 (astelehenetik ostiralera: 08:30-16:00)

laguna@berria.eus

Txat bidez (astelehenetik ostiralera: 08:30-16:00)