BERRIAren parte izateko modu desberdinak dituzu. Guztiekin euskarazko informazio landua, berehalakoa eta kalitatezkoa sustatzen duzu.

Izan zaitez berrialaguna

BERRIAlaguna bazara, sortu zure kontua eta izan zaitez irakurle aurreratua.

Sortu zure kontua

Zer eskaintzen dizugu?

Kalitatezko informazioa, zabal, sakon eta modu independentean ematen duen euskarazko egunkari nazionalaren protagonista izatea. BERRIA proiektuko kide izatea. Etorkizuna duen proiektu bateko kide. Eta ikuskera bat, euskalduna.

  • Gainera, ematen diguzun hori guztia itzuliko dizuten hamaika abantaila izango dituzu.

Ekitaldiak

BERRIA ekitaldiak

Ongi etorri BERRIA ekitaldien atarira. Gogoeta sustatzeko eta euskara eta euskal ...

GUZTIAK IKUSI

Deskontuak dendan

BERRIA dendan, hainbat deskontu izango dituzu produktuetan. Liburuak, DVDak, CDak, jantziak, jakiak...eskuratu ahal izango dituzu; merkeago eta erraz. Gainera, bidalketa gasturik gabe nahi duzun tokira bidaliko dizkizugu.

GUZTIAK IKUSI

Irakurle aurreratua

GUZTIAK IKUSI

Zozketak

SAIAZ HOTELA

 XV. mendeko dorretxe gotikoa da Saiaz-Getaria Hotela, Getariako alde zaharrean dagoena, Gaztetape hondartzaren gain-gainean, malkarraren ertzean. Dorretxearen harrizko hormen artean, tximiniak, antigoaleko piezen bilduma zaindua eta hotel garaikide baten erosotasun guztiak aurkituko dituzue.

Saiazgetaria.com

GUZTIAK IKUSI

BERRIA da, euskal hiztunen komunitateak bere buruari opa izan dion eguneroko bat

Andoni Egaña, Zarautz

Aukerak

BERRIAlaguna

Hilean 10€-tik aurrera

BERRIAk aurrera egin dezan lagunduko duzu

Abantaila, deskontu eta zerbitzuak eskuratuko dituzu

INFORMAZIO GEHIAGO

BERRIAlagun harpideduna

Hilean 14€-tik aurrera

BERRIAk aurrera egin dezan lagunduko duzu

Egunkaria etxean, kioskoan edo hautatzen duzun tokian jasoko duzu

Abantaila, deskontu eta zerbitzuak eskuratuko dituzu

INFORMAZIO GEHIAGO

BERRIAlagun iragarlea

Hilean 7€-tik aurrera

BERRIAk aurrera egiten lagunduko duzu

Publizitatea egingo dizugu BERRIAren euskarri desberdinetan

BERRIA laguntzen duten milaka lagunei emango diegu zure berri

INFORMAZIO GEHIAGO

Bezero arreta

Edozein zalantza argitzeko, jar zaitez gurekin harremanetan

943-30 43 45 (astelehenetik ostiralera: 8:30-16:00)

laguna@berria.eus

Txat bidez (astelehenetik ostiralera: 8:30-16:00)